Csoportos beszedési megbízások lekérdezése, módosítása, törlése

Hogyan lehet törölni a demó számlát. Milyen lépések után kezdjünk el valós számlán kereskedni?

Adatvédelmi irányelvek Hatályos Jelen szabályzat az adatvédelmi irányelveinkre vonatkozó kötelezettségvállalásunkat tartalmazza arról, hogy milyen információkat tárolunk az ügyfeleinkről, és mit teszünk azokkal. Elfogadjuk, hogy az általunk gyűjtött, az ügyfélre vonatkozó bármely információ csak arra a célra használható fel, amelynek érdekében azt megszereztük, vagy amelyeket az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések lehetővé tesznek. Jelen adatvédelmi irányelvek az Admiral Markets márkanév alatt befektetési szolgáltatást végző cégek részére egyedileg készült, és az Admiral Markets Group AS konszolidációs csoport tulajdonát képezi.

A Plus500 törlése - ezek lehetséges okok

Az Admiral Markets tiszteletben tartja valamennyi olyan felhasználó magánszféráját, aki hozzáfér a weboldalaihoz. Készek vagyunk ezért valamennyi ésszerű lépést megtenni a létező és leendő ügyfeleinkhez, felhasználóinkhoz vagy látogatóinkhoz köthető információk védelme érdekében. A személyes adatok megadása előtt Önnek át kell tanulmányoznia a feltételeket, és csak abban az esetben javallott folytatnia az adatbevitelt, ha egyetért a jelen adatvédelmi irányelvekben foglalt feltételekkel, valamint az adattovábbításra, tárolásra és feldolgozásra vonatkozó irányelvekkel.

Az Admiral Markets jogosult bármikor egyoldalúan módosítani jelen irányelveket azzal, hogy az ügyfeleket legalább 14 nappal bármely lényeges módosítást megelőzően az Admiral Markets weboldalon, e-mailben vagy a Kereskedőtéren keresztül értesíteni kell. A jelen adatvédelmi irányelvekben nem szabályozott kérdésekben az adott befektetési vállalkozás általános szerződési feltételei irányadók. Definíciók 1.

Különböző pozíciószámviteli modellek

A jövőbeli ügyfél olyan természetes- vagy jogi személy, akinek szándékában áll igénybe venni az Admiral Markets szolgáltatásait és hogyan lehet törölni a demó számlát Kereskedőtéren keresztül elkészítette a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előzetes regisztrációt az ügyfélkapcsolat létrehozása nélkül. Az Ügyféladat különböző kategóriái jelen dokumentum 5. Az Admiral Markets befektetési szolgáltatásokat nyújt, és a szolgáltatásokkal összefüggésben ő az Ügyfél személyes adatainak kezelője.

Az újratöltődő bankkártya - ATM készpénz felvétel

Amennyiben egy ügyfél több Admiral Markets befektetési vállalatnál is rendelkezik kereskedelmi számlával, a Csoporton belül több adatkezelő lesz. Az ilyen adatkezelés az Admiral Markets-től kapott, az ügyfél adatainak védelmére vonatkozó utasításokhoz kötött. Adatkezelési hozzájárulás 2. Az ügyfél a jelen feltételek elfogadását a regisztrációs űrlapon található, megfelelő négyzet bejelölésével teheti meg. Amennyiben ezt a hozzájárulást nem adja meg, az Admiral Markets nem kezelheti a személyes adatait, és a szóban forgó személy részére szolgáltatásokat sem nyújthat.

Az Admiral Markets-nek ugyanis használnia kell az ügyféladatokat annak érdekében, hogy teljesítse a szolgáltatásait és a kötelezettségeit.

Minden ilyen esetben az adatkezeléshez való hozzájárulás az ügyféltől a jelentkezéshez használt regisztrációs űrlapon keresztül történik, amely később hitelesítési adatokat hoz létre a Kereskedőtérhez való hozzáférés érdekében. Ezt a kérést az Admiral Markets belső rendszerei eltárolják és külön tiltásként alkalmazzák, valamint természetesen tiszteletben tartják.

A telefonon való elérhetőség jogának kizárása nem érinti az ügyfél arra matematikai minták a kereskedelemben jogát, hogy az Admiral Markets szolgáltatásait igénybe vegye, valamint abban sem korlátozza, hogy saját maga kezdeményezze a kapcsolatfelvételt az Admiral Markets-szel.

Marketing tartalmú email üzenetekre való feliratkozás 3. Lehetőség van továbbá leiratkozni az ilyen marketing email üzenetekről a már kézbesített e-mailekben található linkre való kattintással 4. Az ügyféladat-kezelés célja Az Admiral Markets számára szükséges, hogy különböző adatokat gyűjtsön ahhoz, hogy valakit ügyfélként állítson be, valamint hogy részére különböző szolgáltatásokat nyújtson.

hogyan lehet törölni a demó számlát

Az hogyan lehet törölni a demó számlát az alábbi indokok mentén történik. Az Admiral Markets köteles ellenőrizni az érintett személyazonosságát az ügyfélkapcsolat létesítését- és a kereskedelmi számla létrehozását megelőzően. Ebből a célból az Admiral Markets jogosult olyan harmadik személyeket igénybe venni, amelyek a képviseletében a személyazonosságot ellenőrzik.

A jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az Admiral Markets ügyfélprofilt hoz létre, miután az élő kereskedelmi számlára vonatkozó teljes jelentkezést ellenőrizte és elfogadta. Az Admiral Markets-nek alkalmaznia kell a KYC know-your-client: ismerd az ügyfeledet irányelveket az ügyfélkapcsolat létesítését hogyan lehet törölni a demó számlát, az olyan rosszindulatú tevékenységek elkerülése érdekében, mint például a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása, valamint azért is, hogy a jogszabályok által meghatározott kötelezettségeit teljesítse.

Az Admiral Markets köteles megállapítani az ügyfél befektetési tudását, tapasztalatait és szakértelmét, hogy megítélje az ügyfél számára ajánlott szolgáltatás alkalmasságát és fontosságát. Az Admiral Markets számára szükséges, hogy belső üzleti- és nyilvántartási célokból kezelje az ügyfelek személyes adatait.

Az ilyen adatkezelés az Admiral Markets saját jogos érdeke azért, hogy a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen.

Ez magában foglalhat bármilyen kommunikációt, amelyet az Admiral Markets az ügyféllel folytat a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. Az Admiral Markets nyilvántartásokat is vezet annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél teljesíti azon kötelezettségeit, amelyek az adott Admiral Markets befektetési vállalkozás üzleti feltételeiben kerültek meghatározásra. Az Admiral Markets köteles rendszeresen jelentést tenni az illetékes hatóságoknak a piaci részesedésről, a termékekről és az ügyfélcsoportok által igénybe vett szolgáltatásokról, valamint a pénzügyi számadatokról.

Az Admiral Markets használhatja az ügyféladatokat, úgymint a helymeghatározást vagy a kereskedési előzményeket annak érdekében, hogy olyan személyre szabott tartalmat, például híreket, elemzéseket, kutatásokat, jelentéseket, kampányokat és képzési lehetőségeket ajánljon az ügyfél regisztrált email címén keresztül, amelyek érdekesek lehetnek az ügyfél számára.

Az ügyfelet mindig megilleti az a jog, hogy eldöntse, a jövőben kíván-e ilyen tartalmakat kapni. Az Admiral Markets időről időre használhatja az ügyféladatokat annak érdekében, hogy elemezze és fejlessze termékeit és szolgáltatásait.

Az Admiral Markets az összegyűjtött ügyféladatokat használhatja arra, hogy megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak, bírósági döntéseknek vagy bármely más illetékes szabályozó hatóság követelményeinek.

2. Partnerszámla Létrehozása

A személyes adatok az ügyféllel fennálló jogvita rendezése érdekében is használhatók. Az Admiral Markets ügyfél-visszajelzési eljárásának részeként kérdőíveket küldhet az ügyfeleknek, tekintve, hogy jogos érdeke visszajelzést kérni azért, hogy ügyfelei részére a legjobb szolgáltatásokat nyújtsa.

A weboldal adatelemzésre vonatkozó részletes áttekintés az Admiral Markets Cookie Közleményben található.

Nincs havi díj.

Ha az ügyfél belép az Admiral Markets hivatali helyiségeibe, az Admiral Markets biztonsági célból kamerával rögzítheti a képmását. Az Admiral Markets jogosult az ügyféladatokat annak rögzítésére is használni, hogy az adott napon kik léptek be az Admiral Markets hivatali helyiségeibe. Ez az Admiral Markets jogos érdeke a biztonságos és nyugodt munkakörnyezet fenntartása érdekében. Az ügyféladat kategóriái Ügyféladat gyűjthető az ügyféltől, az ügyfél által használt szolgáltatásokból és külső forrásokból, mint például nyilvános és zárt nyilvántartásokból.

Mire is való a demó számla?

Az Admiral Markets nem gyűjt ügyfeleiről szenzitív adatokat. Az ügyféladatok kategóriái — melyeket elsősorban az Admiral Markets gyűjt és kezel — az alábbiak: 5. Az ilyen adatokat arra használjuk, hogy megválaszoljuk a megkeresést és ellenőrizzük az ügyfél személyazonosságát. Az e-mailek az Admiral Markets általános belső kapcsolati rendszereiben kerülnek tárolásra, mely rendszerek biztonságosak és jogosulatlan külső személyek részére nem elérhetők. Az ügyféladatok címzettjei Szükség esetén az ügyféladat más címzettekkel is megosztásra kerül, úgymint: 7.

Az Admiral Markets üzletmenetét az Admiral Markets csoport különböző csapatai és funkciói támogatják. Az Admiral Markets szükség esetén ezek számára elérhetővé teheti a személyes adatokat a szolgáltatások teljesítése, kereskedelmi platform ügyintézés, sales és marketing, ügyfél- és technikai támogatás nyújtása során.

Az Admiral Markets valamennyi alkalmazottja köteles az adatbiztonsági és titoktartási szabályzatokat betartani a személyes adatok kezelése során. Az Admiral Markets a személyes adatokat a website és a Kereskedőtér tekintetében a következő helyszíneken feldolgozhatja: Észtország, Egyesült Királyság, Ciprus és Ausztrália. Ilyen esetben az Admiral Markets megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy az ilyen adatkezelők az Admiral Markets utasításainak megfelelően és adekvát biztonsági intézkedéseket követően kezeljék az ügyféladatokat.

Számláeredetiseg-vizsgalat.hu - Vezérlőpult

Az ügyfél jogai Az Admiral Markets tiszteletben tartja az ügyfél arra vonatkozó jogait, hogy hozzáférjen és kontrollálja a személyi adatait. Az Admiral Markets válaszolni fog az ügyféladat-kezelésre vonatkozó kérelmekre és — amennyiben irányadó — hozzáférést biztosít, javítja vagy törli az ilyen személyes adatokat. Az ügyfél kérésére az Admiral Markets köteles biztosítani azon megszerzett ügyféladatok áttekintését, amelyek az adatbázisában elérhetők.

Az ilyen felülvizsgálatot megelőzően az Admiral Markets megkéri az egyént a személyazonosságának azonosítására annak érdekében, hogy a csalás kockázatát csökkentse.

Az ügyfélnek lehetősége van a megadott ügyféladatok áttanulmányozására a Kereskedőtérben és a kereskedési platformon is. Amennyiben az Admiral Markets által tárolt ügyféladat pontatlan vagy hiányos, az ügyfélnek jogában áll azt kijavíttatni az Admiral Markets-szel. Az Admiral Markets kiegészítő információt és dokumentációt kérhet, amely ahhoz szükséges, hogy igazolja a kérelmezett adatkorrekció szükségességét.

Az ügyfél kérheti az Admiral Markets-től az ügyféladatok marketing célból való kezelésének korlátozását. Az ügyfél kérheti az Admiral Markets-től a kezelt személyes adatok törlését. Mindazonáltal, az Admiral Markets köteles megtartani az ügyfél személyes adatait annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen, valamint az adattárolás fenntartására vonatkozó belső compliance követelmények értelmében.

Az Admiral Markets az adatokat az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított legalább öt évig köteles megőrizni, az adatok és dokumentumok megtartására vonatkozó egyéb jogszabályi előírás hiányában. A szükségtelen adatok törlésre és megsemmisítésre kerülnek. Automatikus döntéshozatal Amennyiben az Admiral Markets az ügyféladatok kizárólag automatikus kezelésről döntene pl.

1. ZuluTrade Partnerek

Még ha a döntés az ügyfélkapcsolatból eredő bármely kötelezettség létesítéséhez vagy teljesítéséhez is szükséges, az ügyfél megtámadhatja azt és emberi beavatkozást kérhet.

Az adatkezelő rendszer automatikus döntései az ügyfél részvétele nélkül kizárólag a jogszabályok által előírt feltételekkel és eljárások szerint engedélyezhetők.

hogyan lehet törölni a demó számlát

Szervezeti, fizikai és IT biztonsági intézkedések Az Admiral Markets az irányadó jogszabályi keretek között biztosítja, hogy az ügyféladatokat megfelelő technikai- és szervezeti intézkedések védjék az illetéktelen hozzáféréssel, jogellenes kezeléssel vagy közzététellel, a véletlenszerű adatvesztéssel, a módosítással vagy a megsemmisüléssel szemben.

Az Admiral Markets köteles implementálni a szükséges szervezeti, fizikai, IT vagy más szükséges biztonsági intézkedéseket az ügyféladatok védelmének biztosítása- és az adatkezelés monitorozása érdekében.

Az ilyen biztonsági intézkedések többek között magukban foglalják a következő tevékenységeket: Ez később lehetővé teszi az az érintett lépést végrehajtó személy azonosítását, a tevékenység természetének feltárását és annak idejét, továbbá minden más releváns tényt, ideértve, hogy mikor, ki és milyen adatot rögzített, módosított vagy törölt, illetőleg hogy mikor, ki és milyen adathoz fért hozzá az adatkezelő rendszerben, valamint az adatok bármilyen továbbítására vonatkozó információt.

Adatvédelmi irányelvek

Az adattartalom módosítások előtti állapotnak megfelelő helyreállításának lehetősége minden, az adatokban vagy a dokumentumokban végrehajtott módosítás esetén adott kell, hogy legyen. A regisztrált adatokat számos módon védjük. Az ügyfelek a Kereskedőtérbe a felhasználónév ügyfél e-mail és az általuk választott jelszó megadásával juthatnak be.

hogyan lehet törölni a demó számlát

Az ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a felhasználónevét és a jelszavát csak ő maga ismerje. Mindazonáltal az Admiral Markets minden erőfeszítést megtesz az ügyféladatok megóvása érdekében, de nem tudja az e-mail útján továbbított ügyféladatok biztonságát garantálni. Minden ilyen továbbítás az ügyfél saját felelősségére történhet. Mihelyt az Admiral Markets megkapta az ügyféladatokat, megfelelő eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmaz a jogosulatlan hogyan lehet törölni a demó számlát megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés földrajzi területe Az ilyen tevékenység csak jogi alapon történhet. Adathordozhatóság Az ügyfélnek jogában áll hozzájutni az Admiral Markets által kezelt személyes információkhoz, feltéve, hogy azok strukturált, gyakran használt és gépi olvasásra alkalmas formátumban állnak az Admiral Markets rendelkezésére.

Jogában áll továbbá az ügyfélnek azokat máshol újra felhasználni vagy felkérni az Admiral Markets-t, hogy továbbítsa azokat harmadik félnek az ügyfél választása szerint. Az adatok harmadik fél részére történő továbbítása esetén az ügyfél világos, írásos hozzájárulását be kell szerezni és ellenőrizni kell. Elérhetőségi adatok