Canon Opció gépasztal IR - KordoTrade Line

Ir opció. Opciós Kereskedés

Tartalom

  Ajánlatkérő a szerződés 4.

  ir opció

  Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az ir opció kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet 7 pontja tartalmazza.

  ir opció

  Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés 4. Felek a teljes mennyiség alatt a 31db fix, 9db opciós gépjármű lehetséges bérleti időtartamának összességét értik, melynek alapján a beszerzés teljes mennyisége 40X48 hónap gépjármű flottakezelési szolgáltatás, melyet Ajánlattevő a szerződés 4.

  ir opció

  Ajánlat-kérő a teljes mennyiségbe beleszámítja az eseti bérlet szolgáltatási időszakon belüli lehetséges időtartamát, mint opci-ós mennyiséget azzal, hogy eseti bérletre az opciós darabszám által le nem fedett időtartamban van lehetősége Aján-latkérőnek. A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V.

  Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

  ir opció

  Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel.

  ir opció

  Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.

  Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Ir opció. Bérleti és flottakezelési díj az első évben nettó Ft 60 gyorsan 20. Eseti bérleti díj nettó Ft 10 II. Az opció lehívásának határideje a szerződés megkötésétől számított 18 hónap, mennyisége 9 db. Kovács Tímea lajstromsz.

  Legtöbbjük a less futása közben is átállítható a ,-'' paranccsal. A string argumentumú opciók pl.

  Valamennyi értékelési szempont esetében adható pontszámok:az értékelés módszere valamennyi szempont esetében fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Apartado IV: Procedimiento.

  ir opció