Trend- és mozgóátlag-vonal felvétele diagramban - Office-támogatás

Trendvonal számítása

Megjegyzés: Ezek a lépések az Office és az újabb verziókra vonatkoznak.

Célunk, hogy a megrövidült kiegyenlített idősor alkalmas legyen az elemzésre, következtetések levonására, az idősor rövidülése ne okozzon túlzott mértékű információveszteséget. A mozgóátlag tagszámának megválasztása függ az idősor hosszúságától.

Viszonylag rövid idősorból nem célszerű nagy tagszámú mozgóátlagot számolni.

heti opciós erődök

Ha az idősor nem tartalmaz szezonális ingadozást, célszerű páratlan tagszámot választani az alapirányzat feltárásához.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a szezonális hullámzást mutató idősorok esetén a mozgóátlag tagszámát úgy kell megválasztani, hogy az a perióduson belüli szakaszok szezonok számával azonos k mvagy annak trendvonal számítása számú többszöröse legyen. Ha egy jelenség értékeit pl.

pénzt keresni a semmiből és gyorsan

A véletlen hatás kiküszöbölése annál hatékonyabb, minél nagyobb tagszámú az átlag, ugyanis annál jobban eltűnnek az egyedi átlagolandó értékekben jelen lévő véletlen ingadozások, hiszen az átlag nagy valószínűséggel a várható értékkel, nullával lesz egyenlő.

Az elmondottakból látható, hogy viszonylag rövid, szezonalitást mutató idősor esetén a mozgóátlag tagszáma nem növelhető, amelynek következtében a véletlen komponens értéke nem szűrődik ki teljes egészében az idősorból, de hatása tompított lesz. A mozgóátlagolású trendszámítás előnye a módszer egyszerűségében, széles körű alkalmazhatóságában rejlik.

Statisztika 1 - Corvinus - VII. ea.: Korrelációs-, determinációs együttható és kovarianca számítása

Nem igényel előzetes feltételezéseket a trend alakjára vonatkozóan. Hátránya, hogy a kiegyenlített idősor megrövidül, továbbá, hogy a módszer közvetlenül nem eredményez analitikusan ismert trendfüggvényt.

pénzt keresni a pr re

Tekintsük a módszer bemutatására a következő példát. Adatok a

Ehhez egy ún. Ebben a koordináta rendszerben így minden hallgatóhoz egy pont fog tartozni.